Custom training NR
money
Tổng giải thưởng:
200,000 đ
money
Nhà tổ chức:
GG Esports
money
19:30 - 20/11/2020
đã hoàn thànhicon-success
IconRank
Top 1
100,000 đ
Thành viên tham gia
Đăng ký
0
Được duyệt
0
Chỗ trống
18
Chi tiết giải đấu
fee
Phí tham gia
0 đ
fee
Thể thức
fee
Đăng ký tham gia
0 đội
fee
Đơn vị tổ chức
GG Esports
Tài trợ bởi
Funmate League