Custom train hàng tuần của NGHỆ TĨNH x Funmate - Tuần 2
money
Tổng giải thưởng:
1 đ
money
Nhà tổ chức:
Nghệ Tĩnh Esport
money
7:45 PM - 28/09/2020
đã hoàn thànhicon-success
IconRank
Giải train không thưởng
1 đ
Giải train không thưởng
Thành viên tham gia
Đăng ký
0
Được duyệt
0
Chỗ trống
100
Chi tiết giải đấu
fee
Phí tham gia
0 đ
fee
Thể thức
TPP Squad 4
fee
Đội tham gia
0 Đội
fee
Đơn vị tổ chức
Nghệ Tĩnh Esport
Tài trợ bởi
Funmate League