Custom TFT hằng tuần GG Esports
money
Tổng giải thưởng:
300,000 đ
money
Nhà tổ chức:
GG Esports
money
20:00 - 21/11/2020
đang diễn raĐã đóng đăng ký rồi
icon-lighting
IconRank
Top 1
100,000 đ
Thành viên tham gia
Đăng ký
2
Được duyệt
0
Chỗ trống
32
Chi tiết giải đấu
fee
Phí tham gia
0 đ
fee
Thể thức
solo
fee
Đăng ký tham gia
2 người chơi
fee
Đơn vị tổ chức
GG Esports
Tài trợ bởi
Funmate League